Doctoratul: O cariera atractiva in cercetare

  • Măreşte caracterele
  • Dimensiune normală caractere
  • Micşorează caracterele
biletul zilei
Doctoratul: O cariera atractiva in cercetare

Prezentare generala proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului

este imbunatatirea calitatii formarii initiale a cercetatorilor in cadrul programelor doctorale si dezvoltarea abordării interdisciplinare printr-un acces mai facil la resursele europene şi cresterea capacitatii de valorificare a cercetării stiintifice. Proiectul va genera o serie de efecte pozitive pe termen lung prin continuarea si perfectionarea modului de gestionare a activitatilor privind programele doctorale, cresterea nivelului de informare privind oportunitatile oferite de programele doctorale, functionarea unui centru virtual de informare/consultanta pentru doctoranzi, incheierea unor noi contracte de cercetare, eventualele burse puse la dispoziţie de partenerii cu care s-au încheiat prin proiect parteneriate sau retele, cresterea oportunitatilor de a participa în cadrul unor programe de finantare europene-ERASMUS, FP7.

Obiectivele specifice

enumerate mai jos includ principalele rezultate scontate, arătând clar beneficiile care derivă din implementarea proiectului pentru grupul ţintă:

1. Cresterea atractivitatii si motivatiei pentru alegerea unei cariere in cercetare, in conditiile unui sprijin financiar consistent pentru 55 de doctoranzi, pe o perioada de 36 de luni pentru fiecare doctorand.

2. Imbunatatirea accesului la resursele europene de cercetare si formare prin furnizarea de sprijin financiar si organizarea stagiilor de mobilitati transnationale timp de 6 luni pentru fiecare din cei 55 de doctoranzi si prin infiintarea, dezvoltarea si consolidarea a 20 de retele, parteneriate sau retele virtuale.

3. Imbunatatirea capacitatii de valorificare a cercetarii stiintifice prin: organizarea a 3 conferinte in Romania; participarea celor 55 de doctoranzi la cate 2 conferinte sau seminarii internationale legate de obiectul cercetarii; infiintarea, dezvoltarea si consolidarea a 20 de retele, parteneriate sau retele virtuale, respectiv introducerea a 2 sesiuni specifice privind managementul cercetarii (management de proiect, comunicare stiintifica).

4. Monitorizarea si evaluarea rezultatelor sprijinului financiar acordat celor 55 de doctoranzi, atat pe durata sederii in tara, cat si in cadrul stagiilor de mobilitate transnatională, periodic, pe durata a 36 de luni.

5. Dezvoltarea abordarii interdisciplinare in cercetarea derulata prin introducerea si derularea a 2 sesiuni specifice care au ca tematica egalitatea de gen, egalitatea de sanse, nediscriminarea si respectarea diversitatii, dezvoltarea durabila si protectia mediului.

6. Imbunatatirea calitatii programelor de studii universitare doctorale prin organizarea a 2 workshopuri si vizite de studiu pentru schimburi de bune practici, actualizarea si intretinerea bazelor de date privind programele doctorale, respectiv organizarea a 2 sesiuni specifice privind managementul cercetării (management de proiect, comunicare stiintifică).

Activitati

Anul - 1

A1. Furnizarea de sprijin financiar pentru doctoranzi.

 A3. Evaluarea stiintifica a rezultatelor sprijinului financiar acordat doctoranzilor.

A4. Introducerea de sesiuni specifice privind temele orizontale.

A5. Introducerea de sesiuni specifice privind managementul cercetarii.

A6. Organizarea de conferinte, vizite de studiu si workshopuri pentru schimburi de bune practici.

 A7. Actualizarea si intretinerea bazelor de date privind programele doctorale.

A8. Infiintarea, dezvoltarea si consolidarea de retele, parteneriate sau retele virtuale.

 A9. Management si comunicare.

Anul - 2

A1. Furnizarea de sprijin financiar pentru doctoranzi.

A2. Furnizarea de sprijin financiar pentru participarea doctoranzilor la conferinte, seminarii internationale legate de obiectul cercetarii.

A3. Evaluarea stiintifica a rezultatelor sprijinului financiar acordat doctoranzilor.

A4. Introducerea de sesiuni specifice privind temele orizontale.

A5. Introducerea de sesiuni specifice privind managementul cercetarii.

A6. Organizarea de conferinte, vizite de studiu si workshopuri pentru schimburi de bune practici.

A7. Actualizarea si intretinerea bazelor de date privind programele doctorale.

A8. Infiintarea, dezvoltarea si consolidarea de retele, parteneriate sau retele virtuale.

A9. Management si comunicare.

Anul - 3

A1. Furnizarea de sprijin financiar pentru doctoranzi.

A2. Furnizarea de sprijin financiar pentru participarea doctoranzilor la conferinte, seminarii internationale legate de obiectul cercetarii.

A3. Evaluarea stiintifica a rezultatelor sprijinului financiar acordat doctoranzilor.

A6. Organizarea de conferinte, vizite de studiu si workshopuri pentru schimburi de bune practici.

A7. Actualizarea si intretinerea bazelor de date privind programele doctorale.

A8. Infiintarea, dezvoltarea si consolidarea de retele, parteneriate sau retele virtuale.

A9. Management si comunicare.

Rezultate anticipate

Rezultatele anticipate ale proiectului care determina in mod direct realizarea obiectivelor, corelate cu obiectivele specifice si activitatile proiectului, sunt:

1. Sprijinul financiar consistent pentru 55 de doctoranzi, timp de 36 de luni pentru fiecare doctorand (OS1, A1) – corelat cu indicatorii de output numarul de doctoranzi sprijiniti, respectiv numarul de scoli doctorale asistate financiar

2. 330 de luni de stagii de mobilitate transnatională pentru 55 de doctoranzi (OS1, OS2, A1, A8)

3. Minim 44 de teze de doctorat sustinute in perioada de implementare (OS1, A1) – corelat cu indicatorii de rezultat numarul de doctoranzi care au obtinut titlul de doctor, respectiv ponderea doctoranzilor sprijiniti care au obtinut titlul de doctor

4. Minim 100 de lucrari ale doctoranzilor prezentate, din care minim 60 publicate (OS3, A2, A6) – corelat cu indicatorii de rezultat numarul de lucrari stiintifice prezentate, respectiv numărul de lucrari stiintifice publicate

5. 1980 de fise de prezenta lunara ale doctoranzilor si minim 660 de rapoarte trimestriale de cercetare evaluate (OS4, A3)

6. Introducerea a 4 sesiuni specifice de formare/informare privind temele orizontale si mangementul cercetarii (OS5, OS6, A4, A5) – Indicator aditional de Rezultat

7. Infiintarea, dezvoltarea si consolidarea a minim 20 de retele, parteneriate sau retele virtuale (OS2, OS3, A8) - Indicator aditional de Rezultat

8. Organizarea a 3 conferinte internationale si publicarea a 3 volume cu lucrari stiintifice prezentate in cadrul conferintelor (OS3, A6) - Indicator aditional de Rezultat

9. Organizarea de vizite de studiu si a 2 workshopuri pentru schimburi de bune practici (OS6, A6) - Indicator aditional de Realizare imediata

10. Obtinerea unei baze de date actualizata si imbunatatita cu informatiile rezultate din activitatea de cercetare a celor 55 de doctoranzi (OS6, A7) - Indicator aditional de Rezultat

11. Promovarea proiectului prin 12 comunicate de presa difuzate, 2 conferinte de presa organizate, 1 website al proiectului şi o brosura de final realizate (OS1, OS6, A9)

Ultima actualizare în Vineri, 18 Februarie 2011 19:39
 

Notificare

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi:
www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Adrese utile


Agenda evenimente

Luna trecuta Septembrie 2019 Luna urmatoare
L M M J V S D
week 35 1
week 36 2 3 4 5 6 7 8
week 37 9 10 11 12 13 14 15
week 38 16 17 18 19 20 21 22
week 39 23 24 25 26 27 28 29
week 40 30

Accesari

Azi:2
Luna aceasta:107
Total:33420
Max. zi:375
Luna max:1124
Afisari azi:219719
Afisari luna aceasta:221412
Afisari total:2741123
Monitorizare incepand cu:2011-03-29