Doctoratul: O cariera atractiva in cercetare

  • Măreşte caracterele
  • Dimensiune normală caractere
  • Micşorează caracterele
biletul zilei

Coman (Andreica) Alina

Date identificare
Coman (Andreica) Alina
UBB
Studii
 
Perioada: 2002-2006
Institutia de invatamant: UBB
Specializarea: romana etnologie
Titlul obtinut la absolvire: licenta
Perioada: 2008-2009
Institutia de invatamant: UBB
Specializarea: Studii multiculturale
Titlul obtinut la absolvire: master
Filologie
Implicatii folclorice in opera scriitorilor ardeleni (Pavel Dan, Ion Agarbiceanu)

 

pof. dr Ion Cuceu
Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
Articole prezentate
Perioada desfasurarii: 2013
Denumire conferinta: Conferinta internationala: REPRÉSENTATIONS LITTÉRAIRES ET THÉORIES ÉCONOMIQUES
Institutia organizatoare: Université Paris I Panthéon-Sorbonne
Titlu articol prezentat: Représentation économique dans l’imaginaire littéraire de la Transylvanie, fin du XIXème siècle – début du XXème siècle.
Coautor(i):
Cuvinte cheie: politiques culturelles, Transylvanie, manuels scolaires, représentations économiques
Abstract: Notre étude focalise sur les politiques culturelles de Roumanie, plus précisément de Transylvanie, qui emploient la représentation économique dans un but formatif. La période cible est: la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle, (1980-1930). Le critère de sélection des textes qui contiennent des représentations économiques a été établi en fonction de l’instance que nous estimons la plus représentative: la réception (leur présence dans les manuels scolaires). C’est pourquoi dans les notes de bas de page nous offrons quelques références de manuels de la langue roumaine de l’époque. Étant donné que notre démarche ne suit pas une approche monographique, tous les auteurs sélectionnés n’appartiennent pas à l’espace transylvain, mais ils jouissent d’une grande appréciation du public, leur oeuvre étant valorisée en Transylvanie au bénéfice du mouvement national. Nous allons d’abord étudier le contexte historique de cette période, nous circonscrirons quelques points de repère, pour passer ensuite à la présentation des textes et à la présentation des modèles qu’ils impriment.
Format electronic: Conf_Int_2_lucrarea
Dovezi privind participarea: Conf_Int_2_program
Perioada desfasurarii: 2011
Denumire conferinta: Instrumentele de cercetare etnologică. Stadiul actual şi perspectivele de valorificare
Institutia organizatoare: Arhiva de folclor Cluj, Academia Romana
Titlu articol prezentat: Reflectarea ritualurilor traditionale in opera lui Pavel Dan
Coautor(i):
Cuvinte cheie: Scriitor, implicaţii folclorice, secolul XX, fantastic, superstitie, rituri de trecere, Câmpia Ardealului, spaţiul, familia;
Abstract: O abordare a operei literare a lui Pavel Dan pe suport antropologic, cred că va deschide noi orizonturi şi îl va (re)aduce pe ,,rapsodul Câmpiei Ardealului’ în atenţia noilor generaţii de cititori.Deşi i-au fost recunoscute calităţiile de prozator, opera sa a intrat, de-a lungul timpului, într-un con de umbră, relativ puţinele abordări critice trecându-l ,,...pe lista acelor mari promisiuni frânte....’’. Însă, cum o cultură nu se clădeşte exclusiv pe capodopere, în cadrul valorizării - când cultura se organizează în trepte, în ierarhii valorice - orice operă, fie ea minoră sau majoră, este parte componentă a acelei culturi şi are un rol al ei.Născut în anul 1907, Pavel Dan vine în literatura noastră cu o creaţie literară profund marcată de universul unei zone geografice specifice, evocând atât de răscolitor peisajul geografic, dar şi sufletul ei zbuciumat. El este totodată reprezentantul unei generaţii neliniştite, alături de nume ca Anton Holban (1902), Şerban Cioculescu (1902), Mircea Eliade (1907), Mihail Sebastian (1907), Geo Bogza (1908), Ion Vlasiu (1908), Max Blecher (1909), Eugen Ionescu (1909), Constantin Noica (1909), Ovidiu Papadima (1909), Emil Cioran (1911) sau Nicolae Steinhardt (1912). Ei au fost influenţaţi de timpul şi spaţiul în care au trăit şi s-au format ca oameni de cultură, la această formare contribuind numeroşi factori politici, economici, sociali, istorici, dar mai ales geografici, care şi-au pus amprenta asupra creaţiei literare. Orice individ poartă în sine spaţiul în care au trăit strămoşii, un spaţiu al inconştientului, alături de un spaţiu al copilăriei şi al adolescenţei.Un creator se defineşte în funcţie de acest spaţiu, de timp şi de cauzalitate. Pavel Dan s-a născut, a crescut şi s-a format în Câmpia Transilvaniei. Acest lucru determină nevoia căutării câtorva date referitoare la spaţiul de cauză atât cel mental, cât şi cel geografic. Folclorul i-a oferit lui Pavel Dan numeroase motive de inspiraţie. Că a avut preocupări în acest domeniu, e lucru incontestabil, mărturie stând cele trei studii de folcloristică: Ciclul lui Pintea Viteazul, Baladele haiduceşti; Ciclul Novăceştilor şi Motivul «Lenore» în poezia populară ardeleană, publicate, mai întâi, în revista Abecedar, apoi în volumele Amintiri despre Pavel Dan, ediţie îngrijită de Ion Buzaşi şi Aurel Podaru, editura Limes, Cluj-Napoca, 2003, şi Pavel Dan şi Blajul, ediţie îngrijită de Ion Buzaşi, Sergiu Pavel Dan şi Aurel Podaru, Editura Clubul Saeculum, Beclean, 2007, şi o culegere de folclor, rămasă încă în manuscris. Manuscrisul, intitulat Culegeri de folclor făcute de Pavel Dan, licenţiat în litere, în Tritenii-de- Jos (jud. Turda), iunie-iulie 1932, conţine 68 de pagini şi se află la Arhiva de folclor a Academiei Române Filiala Cluj. Acesta are următorul cuprins: Plugăritul, Stupăritul, Obiceiuri la sărbători, Obiceiuri la moarte, Fiinţe mitice, Practici magice, Medicină populară, Poveşti, snoave şi legende, Bocete, Doine şi strigături, Descântece. Condiţia scriitorului în societatea românească parcurge o traiectorie sinuoasă, importantă pentru creionarea tabloului societăţii respective.Investit de tradiţia Şcolii Ardelene cu o ,,...înaltă funcţie civică şi civilizatoare., scriitorul era situat în rândul intelectualilor satului, dar nu în clasa artiştilor. În mediul rural, care se sprijinea pe valori materiale, carierele artistice erau considerate neproductive, însă scriitorul era privilegiat, el era investit cu o responsabilitate morală, civică şi politică, astfel putând să se transforme, în funcţie de nevoile politice într-un luptător naţional. Pentru prozatorul ardelean, estetismul afost şi va fi mereu ,,lucrul dracului’’.Vorba i-a fost dată omului, socoate ardeleanul, pentru a face o lume cu ea.O lume nu a vorbelor, ci o lume a adevărului şi a mai-binelui. Ardeleanul are credinţa cuvântului mântuitor.El e dascăl sau profet, ca şi Micu ori Şincai sau Maior, o face pentru a-şi clădi neamul pe o temelie şi între ziduri de drepte cuvinte.
Format electronic: Format electronic
Dovezi privind participarea: Dovezi privind participarea
Perioada desfasurarii: 2012
Denumire conferinta: Simpozionul Istorie, Cultura, spiritualitate
Institutia organizatoare: Episcopia Severinului si Strehaiei
Titlu articol prezentat: Fața de lumină a creștinismului prin ochii lui Ion Agârbiceanu
Coautor(i):
Cuvinte cheie: cadre formatoare, suferință, lumină, credință, izbăvire;
Abstract: Conștiința mistică a prelatului Ion Agârbiceanu s-a format pe fundalul unor cri e identitare, pe care le va transpune, ulterior, n discurs reli ios i iditatea școlii blă ene și a mediului universitar budapestean ca etape mistice (de-)formatoare îl va împinge spre o permanentă căutare a unui creștinism enuin, sin ura sursă re eneratoare sub raport spiritual În Fața de lumină a creștinismului, scriitorul-patriarh mbracă haina laicului, oferind soluții practice, favorabile comuniunii transcendentale.
Format electronic: Conf_Nat_3_lucrarea
Dovezi privind participarea: Conf_Nat_3_program
Perioada desfasurarii: 2013
Denumire conferinta: International Colloquium DISINTEGRATION AND INTEGRATION IN EAST-CENTRAL EUROPE (1919 – post-1989)
Institutia organizatoare: Universitatea Babes-Bolyai, Jean Monnet Information and Research Activity, The European Liaison Committee of Historians
Titlu articol prezentat: LE RȎLE DE LA CULTURE POPULAIRE DE LA TRANSYLVANIE DANS LA CONSOLIDATION DE L’UNITÉ NATIONALE
Coautor(i):
Cuvinte cheie: les politiques culturelles, la culture populaire transylvaine, paysan, identité nationale, construction.
Abstract: Les traditions sont des actes porteurs de valeur et de significations pour un group humain. Le paysan devient au début du XXème siècle l’être national par excellence. Grace à ses traditions il fait la liaison avec les grandes ancêtres. Le paysan est porteur de la spécificité nationale. La paysannerie roumaine montre que la constitution d’un patrimoine culturelle collectif joue un rôle primordial dans la revendication nationale. Les nations sont des entités spirituelles qui existent dans la tête et le coeur des hommes et se reposent sur la conscience nationale. Elles se reconnaissent dans une histoire commune, dans une réputation commune, dans des sacrifices commune. La nation est « une communauté solidaire » qui a besoin de la continuité pour se sentir durable et légitimé ; cette continuité étant assurée par les traditions. En Transylvanie, la culture populaire a joue un rôle très important. Apres « La Grande Unification » apparaissent, ce que l’on appelle, « les exhibitions identitaires » (Anne Marie Thiesse) : « Le Musée de la Langue Roumaine » (1919), la fondation du Musée Ethnographique de Transylvanie (1922), (avec les sections : l'agriculture, les métiers artisanaux, les tissus traditionnels, les instruments musicaux, le costume populaire traditionnel etc.) et l’exposition en plein air « Le parc ethnographique Romulus Vuia » (1929). En 1930, commence l’étude scientifique du folklore : Les Archives de Folklore de L’Académie Roumaine, Cluj-Napoca. L’enseignement a soutenu la diffusion des productions populaires (Les curriculums scolaires et les Manuels de Langue Roumaine). L’appel à la culture populaire montre, dans cet espace multiethnique, que les identités nationales ne sont pas des faits de la nature, mais des constructions.
Format electronic: Conf_Intern_1_lucrarea
Dovezi privind participarea: Conf_Intern_1_program pdf
Perioada desfasurarii: 2012
Denumire conferinta: MENTORI ȘI DISCIPOLI 85 de ani de la nasterea profesorului Dumitru Pop 1927-2006
Institutia organizatoare: Arhiva de folclor Cluj, Academia Romana
Titlu articol prezentat: Dumitru Pop despre sursele folclorice in opera lui Pavel Dan
Coautor(i):
Cuvinte cheie: superstition, peur, tradition, mentalité, dépression, surnaturel
Abstract: L’imaginaire collectif est celui qui dirige les actions des individus, soit sous une forme concrète, soit par l’intermédiaire de la superstition ou de la dépression. C’est ce que surprend aussi Pavel Dan, l’écrivain du Transylvanie, Roumanie, par son histoire Copil schimbat, (L’enfant change) une forme concrète des mécanismes de la pensée primitive.
A l’époque primitive et traditionnelle, mais aussi à celle contemporaine, le pouvoir est légitimé en faisant appel à „un sorte d’être fictif ou mythique“, pour autant que la personne investie à manipuler les attributs du pouvoir n’est qu’un „lieutenant ou un représentant“ de celui-ci. „Les gens ont besoin que le pouvoir soit relié à quelque chose de surhumain ; „Sa volonté a son origine en une volonté transcendante dont elle est le porte-parleur et la main droite“.
Pavel Dan met à contribution, à grande échelle, les superstitions et les productions du folklore primitif, ceci l’aidant à souligner de manière puissante l’existence misère d’une bonne partie des paysans de Transylvanie de son époque, et, indirectement, de contribuer à la délimitation du mental collectif de la société.
En parlant de la dépression, on pourrait dire que le mobile de toute action humaine, dans le sens le plus large, serait celui de satisfaire des besoins, des désirs, d’obtenir des bénéfices, des gratifications, et, en général, d’obtenir un état intérieur qui pourrait être défini de manière subjective comme bon. Ceci est un principe plus ou moins théorique, en pensant en marge d’une situation concrète, celle de la relation de l’enfant qui n'est pas encore né avec sa mère – on peut présupposer que celle-ci est très différente de toutes les relations qui seront établies après la naissance. Par différent on entend une liaison directe fonctionnelle, les deux formant si non pas une entité commune, au moins deux entités liées par un continuum, un genre de symbiose basée sur un contact physique et émotionnel continu.
La superstition, dans l’œuvre du P. Dan, a été vue de Dumitru Pop, comme une croyance primitive, fondée sur les traces de la magie et de l’animisme, sur des conceptions rétrogrades, non-conformes avec le niveau de la connaissance scientifique, sur l’admission de la force des esprits bons et mauvais, des miracles, des sorcelleries, des magies, des signes prémonitoires, des numéros fatidiques, etc.. L’origine, les sources qui ont alimenté les superstitions, leur évolution sont analysées minutieusement par l’ethnographie et par l’anthropologie, qui comptent des réalisations importantes dans ce domaine, en découvrant les sens de certains croyances mythiques – magiques anciennes désacralisées. Si on essaie une systématisation des productions folkloriques roumaines, spécialement ceux liées aux travaux agricoles, de changement des saisons, on peut surprendre l’horizon magique de ces gens qui ont vécu au paléolithique aux pieds des Carpates. A la base du conte Copil schimbat on trouve une telle histoire – le nouveau-né est changé par des êtres démoniques avec un enfant malade , histoire qui a été surprise ou racontée, dans la première étape de son processus de création, comme un événement personnel réel. Vu les éléments de construction, repris presque exclusivement du fond folklorique primitif, de la magie et des superstitions, on pourrait dire, à première vue, que l’histoire de Pavel Dan a un caractère fantastique par excellence et que par les éléments macabres qu’elle englobe l’auteur est un romantique du genre de Burger, Schiller ou Eminescu.
Format electronic: program_16_martie (5)
Dovezi privind participarea: Dovezi privind participarea
Perioada desfasurarii: 2012
Denumire conferinta: CONFERINŢA NAŢIONALĂ: 90 DE ANI DE CERCETARI ETNOLOGICE LA CLUJ 1922-2012, ZILELE ACADEMIEI ROMÂNE
Institutia organizatoare: Arhiva de folclor Cluj, Academia Romana,Muzeul Etnografic al Transilvaniei, UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI, Institutul de Cercetări Europene
Titlu articol prezentat: ”Inventarea traditiilor” in cadrul constructiei identitare
Coautor(i):
Cuvinte cheie: traditions authentiques, traditions inventées, le nationalisme roumain, la modernité, coutume ;
Abstract: Des « traditions » qui semblent anciennes ou se proclament comme telles, ont souvent une origine très récente et sont parfois inventées . L’expression « tradition inventée » est utilisée dans un sens large, mais non pour autant imprécis. Elle inclut à la fois les « traditions » qui ont été effectivement inventées, construites et instituées de manière très officielle, et celles qui émergent de façon plus indistincte au cours d’une période brève et datable – peut-être quelques années à peine – et s’établissent d’elles-mêmes avec une grande rapidité.
Les « traditions inventées » désignent un ensemble de pratiques de nature rituelle et symbolique qui sont normalement gouvernées par des règles ouvertement ou tacitement acceptées et qui cherchent à inculquer certaines valeurs et normes de comportement par la répétition, ce qui implique automatiquement une continuité avec le passé. Toutefois, même lorsqu’il existe une telle référence à un passé historique, la particularité des traditions « inventées » tient au fait que leur continuité avec ce passé est largement fictive. L’invention des traditions est essentiellement un processus de formalisation et de ritualisation caractérisé par la référence au passé, ne serait-ce que par le biais d’une répétition imposée. Le processus réel de création de tels complexes rituels et symboliques n’a pas été étudié convenablement par les historiens.
Elle est plus fréquente quand une transformation rapide de la société affaiblit ou détruit les modèles sociaux pour lesquels les anciennes traditions avaient été élaborées, et produit de nouveaux modèles auxquels elles ne peuvent plus s’appliquer ; cela peut également se produire quand de telles traditions « anciennes », leurs supports et leurs diffuseurs institutionnels ne se montrent plus suffisamment adaptables et flexibles, ou sont éliminés ; en bref, quand il y a des changements suffisamment vastes et rapides de l’offre ou de la demande. Le Peuple, dans la première phase de la construction identitaire, tient surtout le rôle de fossile vivant garant de la reconstitution des grands ancêtres. Les coutumes paysannes, initialement jugées dignes d’intérêt simplement comme vestige de la culture ancestrale, deviennent aussi symboles de la patrie et référents éthiques. La paysannerie sert désormais à prouver qu’un dépit de tout changements observables la nation reste immuable.
L’invention de traditions, dés lors qu’elle améliore le patrimoine et s’effectue sous inspiration du génie de la nation, leur semble parfaitement licite. Elles contribuent à l’établissement de la cohésion sociale, à la légitimation des institutions ou de l’autorité mais aussi à la socialisation des croyances ou des systèmes de valeurs. En utilisant, jusqu’à un certain point, des matériaux issus du passé, elles jouent un rôle prééminent dans la constitution de cette innovation relativement récente qu’est la nation.
La construction nationale et le nationalisme roumain sont des phénomènes modernes. L'identité nationale et la nation roumaine se sont cristallisées en étapes, au début de la modernité. La naissance du sentiment national et le réveil de la conscience nationale ont été des étapes qualitatives, pas nécessairement chronologiques, dans l'affirmation de la propre identité des Roumains.
Les mouvements d’unité et d’indépendance nationale apparaissent en Roumanie tout au début du XIXe siècle. Ils sont simultanés et consubstantiels avec la formation de la culture roumaine « moderne ». Mais certains pays, comme c'est le cas de la Roumanie, n’a pas eu une modernité elle-même. Donc elle devait construire l’une a partir de la culture moderne. « La vie de l’humanité suit le modèle de celle de l’individu , de la jeunesse à la vieillesse. Il s’ensuit que les « Anciens » vivaent comme une enfance de la culture et de l’esprit et que ce sont les « Modernes » qui, par la connaissance et l’experience acquises, peuvent en réalité prétendre à la maturité et à la sagesse. La modernité, pour se définir, se pare d’une nouvelle dimension et empruntant à la science le concept de progrès, fondé sur le pouvoir de la raison, et en l’appliquant à la littérature et à l’art. » La culture est une construction symbolique qui fonde une appartenance et qui est porteuse d’une identité. La culture d’une pays est donc constitutive de son identité symbolique, identité qu’il va s’attacher à défendre et à promouvoir. La culture a été (et est encore) le domaine de prédilection où se joue l'aventure de la modernité roumaine, le fer de lance par lequel l'idéologie moderne pouvait et devait faire irruption dans la société roumaine. « Le moderne ne peut s’opposer à un ancien qui a été d’actualité lui aussi, il va dialoger avec lui. Au sens estétique, ,,moderne,, n’est plus pour nous le contraire de vieux ou de passe, mais celui de ,,clasique,, d’une beauté éternelle qui échappe au temps. » Mais en Roumanie pour pouvoir parle d’une culture moderne il fallait, tout simplement, obtenir l'indépendance et l'unité nationale pour, ensuite, pouvoir réaliser des réformes sociales et économiques radicale.
« Le moderne est autosuffisant:chaque fois qu’il aparaît, il fonde sa propre tradition , « Mais une tradition de la rupture n’est-elle pas nécessairement à la fois une négation de la tradition et une négation de la rupture ? »
La force et l’adaptabilité des traditions authentiques ne sont pas à confondre avec « l’invention de la tradition ». Là où les vieilles méthodes sont vivantes, les traditions n’ont besoin d’être ni renouvelées ni inventées. Pourtant, on peut supposer que là où elles sont inventées, c’est souvent non parce que les vieux modèles ne sont plus valables ou viables, mais parce que délibérément ils ne sont plus utilisés ou adaptés.
Format electronic: program_zilele_academice
Dovezi privind participarea: Dovezi privind participarea
Articole publicate
Revista/Volum: TEME ACTUALE IN CERCETAREA ETNOLOGICA SI ANTROPOLOGICA
Anul publicarii: 2011
Indexare BDI: Descrierea CIP a Bibliotecii Naționale a României
Teme actuale în cercetarea etnologică și antropologică. Editori: Alina Branda, Ion Cuceu, Cosmina Timoce. - Cluj-Napoca: Editura Fundației pentru Studii Europene, 2011
ISBN 978-606-526-086-3
I Branda, Alina (ed.)
II Cuceu, Ion (ed.)
III Timoce, Cosmina (ed.)
39(498)(082)
398(498)
Titlu articol: Reflectarea ritualurilor traditionale in opera lui Pavel Dan
Coautori:
Cuvinte cheie: Pavel Dan, literary creation, folkloristic studies, Transylvania, influence.
Abstract: An approach to Pavel Dan literary work, in anthropological terms, I think that will open new horizons and will bring back again the “rhapsodist of Transylvania Plain” to the attention of new generations of readers. Although his quality of prose has been recognized, his work entered, over time, in an dim shadow, relatively few critical approach passing him “... the list of those great broken promises....”. But as a culture is not exclusively built on the masterpieces, within valorisation - where culture is gradually organized, in hierarchy of value - any work, whether minor or major, is part of that culture and it has its role. Born in 1907, Pavel Dan comes to our literature with a literary creation profoundly marked by a specific geographical area, evoking so disturbingly the geographical landscape, but also its troubled soul. He is also the representative of a restless generation, together with other authors like Anton Holban (1902), Serban Cioculescu (1902), Mircea Eliade (1907), Mihail Sebastian (1907), Geo Bogza (1908), Ion Vlasiu (1908), Max Blecher (1909), Eugen Ionescu (1909), Constantin Noica (1909), Ovidiu Papadima (1909) Emil Cioran (1911) and Nicolae Steinhardt (1912). They were influenced by the time and space in which they lived and were trained as scholars, many political, economic, social, historical, and especially geographical factors contributing to their training, which made its mark on their literary creation. Everyone carries within itself the place where ancestors lived, a place of the unconscious, with a place of childhood and adolescence. A creator is defined according to this space, time and causality. Pavel Dan was born, grew and formed in the Transylvania Plain. This causes the need to search some data on the space in cause, both the mental space and the geographical one. Folklore offered Pavel Dan many reason of inspiration. That he had concerns in this area is so undeniably, as witness serve the three folkloristic studies: Cycle of Pintea the Brave, Outlaw ballads, The Cycle of Novăceşti and the "Lenore " reason in Transylvanian folk poetry, firstly published in the Abecedar magazine, then Memories of Pavel Dan volumes, edition edited by Ion Buzasi and Aurel Podani, Limes Publishing House, Cluj-Napoca, 2003, Pavel Dan and Blaj edition, edited by John Buzas, and Aurel Sergiu Pavel Dan Podani, Saeculum Club House, Beclean 2007, and a collection of folklore, still remaining in manuscript. The manuscript, entitled Folkl
Format electronic: Format electronic
Dovezi privind publicarea: Dovezi privind publicarea
Revista/Volum: Conferinta FILOLOGIE
Anul publicarii: 2013
Indexare BDI:
Titlu articol: Ecologia dezvoltarii umane aplicate scriitorului Pavel Dan
Coautori:
Cuvinte cheie: scriitor, folclor, context formator
Abstract: Ipoteza de la care pornim este că orice scriitor reprezintă un produs al anumitor condiționări de ordin ereditar și/sau socio-cultural. Climatul familial, școlar, reperele culturale ale momentului vor influența seria de „alegeriˮ cu care va opera artistul, în câmpul vast al ficționalității. Din seria de alegeri cu care a operat scriitorul Pavel Dan, vom selecta folclorul – convertirea în discurs literar a unor producții de cultură populară. Așadar, produsul obținut, opera literară, este un construct plurifațetat, care-și va trage sevele din solul determinărilor individuale.
Format electronic: Format electronic
Dovezi privind publicarea: accept articol Suceava
Revista/Volum: ANALELE UNIVERSITATII DIN ORADEA FASCICULA LIMBA SI LITERATURA ROMANA (ALLRO), ISSN 7224-7588,volum
Anul publicarii: 2013
Indexare BDI: B+
Titlu articol: “Literary Canon”- National Identity. Transylvania during the First Years
Coautori:
Cuvinte cheie: literary canon, identity, literary phenomenon, cultural policy;
Abstract: Culture re-establishes/recreates the feeling of identity. In the years of national effervescence (1918-1920), an entire series of attempts to build a national identity occurred in Transylvania. The use of schools as an instrument to homogenise the discourse of the elites and literature constitutes only a part of the cultural policies. The prescriptive lists – the modern literary canon - were a solid foundation for the consolidation of the nation. The texts included in the Romanian language textbooks centred on the image of the Romanian peasants, those peasants who would bear the national marks and would provide a connection to the forefathers. The literary picture would be recreated out of separate pieces, united into the line of the same ideal: national consolidation. We witness a “re-sanctification” according to political purpose. The artistic creations included in the“literary canon” are, therefore, historical constructs, which allow ideological interventions
Format electronic: ISI(BDI)_articol_3
Dovezi privind publicarea: ISI(BDI)_3_accept
Revista/Volum: MENTORI ȘI DISCIPOLI 85 de ani de la nasterea profesorului Dumitru Pop 1927-2006, Editori: Ion Cuceu
Anul publicarii: 2013
Indexare BDI: Editura acreditata CNCSIS
Editura Mega
categoria B
Titlu articol: Dumitru Pop despre sursele folclorice in opera lui Pavel Dan
Coautori:
Cuvinte cheie: superstition, peur, tradition, mentalité, dépression, surnaturel
Abstract: L’imaginaire collectif est celui qui dirige les actions des individus, soit sous une forme concrète, soit par l’intermédiaire de la superstition ou de la dépression. C’est ce que surprend aussi Pavel Dan, l’écrivain du Transylvanie, Roumanie, par son histoire Copil schimbat, (L’enfant change) une forme concrète des mécanismes de la pensée primitive.
A l’époque primitive et traditionnelle, mais aussi à celle contemporaine, le pouvoir est légitimé en faisant appel à „un sorte d’être fictif ou mythique“, pour autant que la personne investie à manipuler les attributs du pouvoir n’est qu’un „lieutenant ou un représentant“ de celui-ci. „Les gens ont besoin que le pouvoir soit relié à quelque chose de surhumain ; „Sa volonté a son origine en une volonté transcendante dont elle est le porte-parleur et la main droite“.
Pavel Dan met à contribution, à grande échelle, les superstitions et les productions du folklore primitif, ceci l’aidant à souligner de manière puissante l’existence misère d’une bonne partie des paysans de Transylvanie de son époque, et, indirectement, de contribuer à la délimitation du mental collectif de la société.
En parlant de la dépression, on pourrait dire que le mobile de toute action humaine, dans le sens le plus large, serait celui de satisfaire des besoins, des désirs, d’obtenir des bénéfices, des gratifications, et, en général, d’obtenir un état intérieur qui pourrait être défini de manière subjective comme bon. Ceci est un principe plus ou moins théorique, en pensant en marge d’une situation concrète, celle de la relation de l’enfant qui n'est pas encore né avec sa mère – on peut présupposer que celle-ci est très différente de toutes les relations qui seront établies après la naissance. Par différent on entend une liaison directe fonctionnelle, les deux formant si non pas une entité commune, au moins deux entités liées par un continuum, un genre de symbiose basée sur un contact physique et émotionnel continu.
La superstition, dans l’œuvre du P. Dan, a été vue de Dumitru Pop, comme une croyance primitive, fondée sur les traces de la magie et de l’animisme, sur des conceptions rétrogrades, non-conformes avec le niveau de la connaissance scientifique, sur l’admission de la force des esprits bons et mauvais, des miracles, des sorcelleries, des magies, des signes prémonitoires, des numéros fatidiques, etc.. L’origine, les sources qui ont alimenté les superstitions, leur évolution sont analysées minutieusement par l’ethnographie et par l’anthropologie, qui comptent des réalisations importantes dans ce domaine, en découvrant les sens de certains croyances mythiques – magiques anciennes désacralisées. Si on essaie une systématisation des productions folkloriques roumaines, spécialement ceux liées aux travaux agricoles, de changement des saisons, on peut surprendre l’horizon magique de ces gens qui ont vécu au paléolithique aux pieds des Carpates. A la base du conte Copil schimbat on trouve une telle histoire – le nouveau-né est changé par des êtres démoniques avec un enfant malade , histoire qui a été surprise ou racontée, dans la première étape de son processus de création, comme un événement personnel réel. Vu les éléments de construction, repris presque exclusivement du fond folklorique primitif, de la magie et des superstitions, on pourrait dire, à première vue, que l’histoire de Pavel Dan a un caractère fantastique par excellence et que par les éléments macabres qu’elle englobe l’auteur est un romantique du genre de Burger, Schiller ou Eminescu.
Format electronic: Conf_Nat_1_articol
Dovezi privind publicarea: Conf_Nat_1_cuprins
Revista/Volum: Philobiblon, Vol. XVII, 2012. no. 2
Anul publicarii: 2012
Indexare BDI: B+
Titlu articol: The Ethnological Archive - Paradigms and Dialogues Editor Eleonora Sava
Coautori:
Cuvinte cheie: ethnological archive, reflexive and interpretative approach, field work, Cluj Archive of the Folklore Society
Abstract:
Format electronic: L1_ISI(BDI)_articol
Dovezi privind publicarea: L1_ISI(BDI)_cuprins
Revista/Volum: STUDIA UBB. EUROPAEA, LVII, 3, 2012, 209-228
Anul publicarii: 2012
Indexare BDI: B+
Titlu articol: THE OSSIAN PATTERN IN THE MATTER OF IDENTITY
Coautori:
Cuvinte cheie: pattern Ossian, tradition, construction, identity, modernity
Abstract: James Macpherson, the young rhapsode (etymologically speaking) with poetic
aspirations who is stimulated or even “obligated” to prove the existence of other
founding traditions in the European culture besides the Greek and Latin ones,
“invents” Ossianic epic poems by resorting to oral and popular literature.
Elements of the Ossianic model were identified in the Romanian culture during the
construction of the national state and identity. By “inventing traditions”, to use
Hobsbawm’s terminology, the Romanian modernity was built on the concept of
rurality, term that was later applied to the entire Romanian culture.
Format electronic: L2_ISI(BDI)_articol
Dovezi privind publicarea: L2_ISI(BDI)_cuprins
Mobilitati
Institutia primitoare:
Perioada:
De la:
Pana la:
Institutia primitoare: Universitatea Victor Segalen Bordeaux2, Franta
Perioada:
De la: 1 februarie 2012
Pana la: 30 aprilie 2012
Institutia primitoare: Universitatea Victor Segalen Bordeaux2, Franta
Perioada:
De la: 1 septembrie 2012
Pana la: 31 noiembrie 2012

2013-12-14 00:00:00
Ultima actualizare în Sâmbătă, 14 Decembrie 2013 02:00  

Notificare

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi:
www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Adrese utile